Algemene voorwaarden Studio C Skincare


Onze gegevens

Studio C Skincare

Gerichtenweg 8, 8081PB, Nederland
Telefoonnummer: +31 6 43 78 77 05 / +31 6 30 38 77 58; ma t/m vrij 09:00 - 17:00
E-mailadres: info@studiocskincare.nl
KvK-nummer: 69327912
Btw-identificatienummer: NL857833042B01


Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Studio C Skincare en op de
overeenkomst tussen Studio C Skincare en u.
2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, stelt Studio C Skincare de algemene voorwaarden
via onze website of per e-mail aan u beschikbaar zodat u de algemene voorwaarden gemakkelijk kunt opslaan. Als dit niet kan, zal Studio C Skincare voordat de overeenkomst tot stand komt aangeven op welke manier u kennis kunt nemen van de algemene voorwaarden en dat we ze op uw verzoek per e-mail of op een andere manier kosteloos naar u toezenden.
3. Als naast de algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.


Aanbod
1. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Studio C Skincare niet.
2. Het aanbod bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Als u een bestelling plaatst bij Studio C Skincare, bevestigen wij onmiddellijk per e-mail dat wij de aanvaarding hebben ontvangen.

 

Allergie

De producten van Studio C Skincare zijn erg zorgvuldig ontwikkeld, er kan bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat elk huidtype anders reageert, kan een allergische reactie niet van te voren worden voorspeld. Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Omdat Studio C Skincare niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. 


Herroepingsrecht
1. U heeft het recht een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Bedenktijd is de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen.


Behandeling van het product tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product.                                                                                                                  2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.                                                                                                                                                                                3. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening. 
4. Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
a het product is gebruikt;
b u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
c de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Uitoefening van het herroepingsrecht
1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktijd door middel
van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke manier aan Studio C Skincare.
2. U stuurt het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding, terug of
overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) Studio C Skincare. 
3. U stuurt het product met alle geleverde toebehoren terug, als het kan in originele staat en
verpakking en volgens de instructies van Studio C Skincare.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
5. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.


Verplichtingen van Studio C Skincare bij herroeping
1. Als u de melding van herroeping via onze website of per e-mail kunt versturen, sturen we na ontvangst van deze melding onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
2. Studio C Skincare vergoedt uw betaling binnen 14 werkdagen na de dag waarop u de herroeping aan ons meldt.
3. Tenzij Studio C Skincare aanbiedt het product zelf af te halen, mogen we wachten met terugbetalen tot Studio C Skincare het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
4. Studio C Skincare gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt,
tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.


Prijs

1. De prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

2. Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij € 6,75 in rekening. Bij een bestelling vanaf € 75,- komen de verzendkosten te vervallen. Je kan de producten ook gratis komen afhalen op onze locatie in Elburg.
4. Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website. 

 

Levering

1. We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. 
2. Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van Studio C Skincare.
3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. 
4. Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
5. Wij houden onze website zo up to date mogelijk, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Klachtenregeling
1. Studio C Skincare heeft een klachtenregeling.
2. U moet klachten onmiddellijk en volledig melden bij Studio C Skincare.
3. Studio C Skincare beantwoordt klachten binnen 5 werkdagen. Als het behandelen
van een klacht langer duurt, zal Studio C Skincare binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging sturen en een indicatie geven wanneer we een uitvoeriger antwoord geven.


Geschillen
Op overeenkomsten tussen Studio C Skincare en u waar de algemene voorwaarden betrekking op hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende of afwijkende bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en mogen niet in uw nadeel zijn.

 

Bijlage: modelformulier voor herroeping

Stuur dit ingevulde formulier alleen terug als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan:
Studio C Skincare
Gerichtenweg 8

8081PB Elburg
info@studiocskincare.nl

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende bestelling
herroep:

 

Factuurnummer:

Naam consument(en):


Adres consument(en):

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Reden van retour (optioneel):